SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

Collaborative Business

 

Tổng quan về  3DEXPERIENCE COLLABORATION:

COLLABORATION là 1 tính năng trên nền 3DEXPERIENCE giúp bạn cộng tác với nhóm của bạn bằng cách sử dụng các công cụ xã hội tích hợp. Tham gia với quản lý, khách hàng, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên liên quan nào khác trong quá trình phát triển sản phẩm. 

 

 

 

 

Collaborative Business Innovator Role

  • Collaborative Business Innovator Thêm năng lực cộng tác và chia sẻ dữ liệu trên nền tảng 3DEXPERIENCE đến các danh mục SOLIDWORKS của bạn và truyền cảm hứng cho sự đổi mới sản phẩm của bạn.
  • Collaborative Business Innovator là nơi cho tất cả các nhu cầu phát triển sản phẩm của bạn. Nó là cánh cửa sức mạnh của Nền tảng 3DEXPERIENCE và là1 danh mục đầu tư phong phú về các vai trò khả dụng (bộ ứng dụng), ứng dụng và dịch vụ trực tuyến.Xem thêm...
 

Collaborative Industry Innovator Role

  • Collaborative Industry Innovator: Một môi trường trực tuyến có thể mở rộng để quản lý thiết kế sản phẩm, mô phỏng đa vật lý và lập kế hoạch quy trình sản xuất
  • Collaborative Industry Innovator cung cấp cho các nhóm kỹ thuật một bộ ứng dụng thiết yếu để cộng tác theo thời gian thực, an toàn và có cấu trúc về nội dung sản phẩm. Đổi mới công nghiệp cung cấp một môi trường trực tuyến có thể mở rộng để quản lý thiết kế sản phẩm, mô phỏng đa vật lý và lập kế hoạch quy trình sản xuất với khả năng truy nguyên và tính linh hoạt tối đa. 
 

Sản phẩm 3DEXPERIENCE platform liên quan

Giới thiệu
Giới thiệu
Hình ảnh của chúng tôi
Xem thêm
Facebook
02838220590