SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

3DEXPERIENCE platform

3DEXPERIENCE platform là nền tảng trải nghiệm kinh doanh. Nó cung cấp các giải pháp phần mềm cho mọi tổ chức trong công ty của bạn-từ tiếp thị đến bán hàng cho kỹ thuật, trong quá trình tạo giá trị của bạn, để tạo ra những trải nghiệm người tiêu dùng khác biệt.

 

Nền tảng 3DEXPERIENCE có một số ứng dụng cho phép người dùng cộng tác, chia sẻ dữ liệu và nâng cao trải nghiệm thiết kế của họ : 

  - Social and Collaborative: Xây dựng các cộng đồng xã hội bên trong và bên ngoài kết nối các phòng ban khác nhau trong nhà hoặc bên ngoài và các cơ quan. Các tập tin CAD có thể dễ dàng được lưu trữ và chia sẻ mà không cần di chuyển hoặc chi phí bổ sung.

  - 3D Modeling : Các mô hình 3D có thể được nhìn thấy và chia sẻ bởi mọi người trong tổ chức của bạn, vì sự hợp tác thậm chí nhiều hơn giữa các phòng ban.

  - Content and Simulation : Xây dựng dựa trên các khả năng mô phỏng hiện có của SOLIDWORKS để thiết kế nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Các công cụ bổ sung được cung cấp bởi 3DEXPERIENCE bao gồm Kỹ sư mô phỏng cấu trúc SIMULIA và Nhà thiết kế khái niệm SOLIDWORKS.

  - Information Intelligence: Dễ dàng tạo bảng điều khiển với các vật dụng để sử dụng cá nhân hoặc kinh doanh. Hữu ích cho việc phân tích các tập dữ liệu và truyền đạt thông tin trong toàn tổ chức.

Với một giao diện đơn giản, dễ sử dụng, mang năng lực về các giải pháp kinh nghiệm trong công nghiệp, dựa trên thiết kế 3D, phân tích, mô phỏng và phần mềm thông minh trong một môi trường tương tác và cộng tác. Nó tích hợp hệ thống mang tính cộng đồng hoặc riêng tư và cá nhân. 

 

 

Lợi ích của việc sử dụng 3DEXPERIENCE
 
Với rất nhiều ứng dụng được đưa vào một nền tảng, có rất nhiều lợi ích khi sử dụng 3DEXPERIENCE:

         - Cho phép người dùng nội bộ và bên ngoài chia sẻ ý tưởng

         - Dễ dàng cho tất cả các thành viên của tổ chức sử dụng

         - Cho phép những người không phải là nhà thiết kế đóng góp vào quá trình thiết kế

         - Chia sẻ và lưu trữ dữ liệu an toàn

         - Giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu

Để hiểu rõ hơn về 3DEXPERIENCE, xem videos dưới đây : 

 

 

3DEXPERIENCE platform bao gồm : Cộng tác COLLABORATION và Thiết kế  3DEXPERIENCE WORKS 

 

 

Collaborative Business

COLLABORATION là 1 tính năng trên nền 3DEXPERIENCE giúp bạn cộng tác với nhóm của bạn bằng cách sử dụng các công cụ xã hội tích hợp. Tham gia với quản lý, khách hàng, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên liên quan nào khác trong quá trình phát triển sản phẩm. 

Collaborative Business Innovator Thêm năng lực cộng tác và chia sẻ dữ liệu trên nền tảng 3DEXPERIENCE đến các danh mục SOLIDWORKS của bạn và truyền cảm hứng cho sự đổi mới sản phẩm của bạn. 

Collaborative Industry Innovator :  Một môi trường trực tuyến có thể mở rộng để quản lý thiết kế sản phẩm, mô phỏng đa vật lý và lập kế hoạch quy trình sản xuất

Data and Lifecycle Management in the Cloud : Dễ dàng quản lý dữ liệu và vòng đời sản phẩm của bạn trên nền tảng 3DEXPERIENCE, giúp bạn tăng tính linh hoạt trong kinh doanh và mang lại sản phẩm sáng tạo cho thị trường nhanh hơn.  Xem thêm... 

 

Collaborative Business
Collaborative Business

3DEXPERIENCE WORKS

3DEXPERIENCE WORKS  là một danh mục các giải pháp mạnh mẽ  kết hợp với tính dễ sử dụng của SOLIDWORKS dựa trên sức mạnh và chiều sâu của nền tảng 3DEXPERIENCE.

Với 3DEXPERIENCE WORKS, các nhóm của bạn có quyền truy cập vào các khả năng mạnh mẽ về thiết kế (SOLIDWORKS), mô phỏng (SIMULIAWORKS), sản xuất (DELMIAWORKS) và quản lý dữ liệu sản phẩm và vòng đời (ENOVIAWORKS) trên đám mây.  3DEXPERIENCE WORKS cho phép bạn mở rộng khả năng phát triển sản phẩm của mình và giải quyết các vấn đề mới nhanh hơn.

3DEXPERIENCE WORKS cung cấp các giải pháp phần mềm cho mọi chức năng trong công ty của bạn, từ kỹ thuật, cộng tác đến tiếp thị và  bán hàng.

 Xem thêm...

3DEXPERIENCE WORKS
3DEXPERIENCE WORKS
Giới thiệu
Giới thiệu
Hình ảnh của chúng tôi
Xem thêm
Facebook
02838220590