SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

SOLIDWORKS INSPECTION & MBD

Với Technical Communication, giúp cải thiện giao tiếp kỹ thuật của bạn với dữ liệu sản xuất sản phẩm 3D, tự động tạo tài liệu kiểm tra và sử dụng lại dữ liệu thiết kế 3D cho đồ họa chất lượng cao và bản trình bày tương tác cao. 

Sản phẩm bao gồm : SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Inspection, SOLIDWORKS MBD, SOLIDWORKS eDrawings

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD là giải pháp sản xuất bản vẽ tích hợp cho phần mềm thiết kế 3D SOLIDWORKS.

Bạn có thể truyền đạt thông tin sản phẩm và sản xuất (PMI) trực tiếp bằng 3D, bỏ qua các quy trình 2D tốn thời gian và loại bỏ các vấn đề tiềm ẩn.

SOLIDWORKS MBD cho phép bạn xác định và tổ chức các tham số 3D, dung sai, datums, ghi chú, Hóa đơn nguyên vật liệu (BOM) và các chú thích khác; tùy chỉnh các mẫu xuất bản để sản xuất, chẳng hạn như Thông số kỹ thuật một phần hoặc lắp ráp, Yêu cầu báo giá (RFQ) và Báo cáo kiểm tra đến. Bạn cũng có thể xuất bản lên các định dạng được chấp nhận rộng rãi, chẳng hạn như eDrawings, STEP 242 và PDF 3D để truyền thông 3D rõ ràng

SOLIDWORKS MBD
SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Inspection là Kiểm tra  Đầu tiên (FAI) và phần mềm kiểm tra trong quá trình hợp lý hóa và tự động hóa việc tạo ra các bản vẽ kiểm tra và các báo cáo kiểm tra (AS9102, PPAP, v.v.).

Giảm thời gian cần thiết để tạo tài liệu kiểm tra, giúp loại bỏ các lỗi đầu vào, cải thiện chất lượng và giảm thời gian ra thị trường.

Sản phẩm bao gồm : SOLIDWORKS Inspection Standard và SOLIDWORKS Inspection Professional  

SOLIDWORKS Inspection
SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Composer

Dễ dàng sử dụng lại các mô hình 3D hiện có để nhanh chóng tạo và cập nhật nội dung đồ họa chất lượng cao được liên kết đầy đủ với thiết kế 3D của bạn.

Sử dụng lại các mô hình kỹ thuật 3D của bạn để tạo nội dung đồ họa để giải thích các quy trình và thủ tục trong các giao tiếp kỹ thuật, như hướng dẫn lắp ráp sản phẩm, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn đào tạo, tài liệu quảng cáo tiếp thị và bộ giá thầu bán hàng.

Bao gồm : SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Composer Player professional , SOLIDWORKS Composer Sync

SOLIDWORKS Composer
Giới thiệu
Giới thiệu
Hình ảnh của chúng tôi
Xem thêm
Facebook
02838220590