SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

SOLIDWORKS STUDENT EDITION

3D for the Education Industry
Trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay, các chuyên gia không chỉ thiết kế - họ mô phỏng, đổi mới, trực quan hóa, giao tiếp, và nguyên mẫu để thúc đẩy những ý tưởng mới và sự nghiệp của họ

Sản phẩm bao gồm :SOLIDWORKS Research Edition, SOLIDWORKS Education Edition, SOLIDWORKS Student Edition. 

Phần mềm, chương trình giảng dạy và bài học 3D tích hợp giúp phát triển thiết kế dễ học, dễ dạy và thú vị để sử dụng. Các giải pháp in 3D của chúng tôi giúp sinh viên thử nghiệm, thử nghiệm và xây dựng thiết kế sản phẩm của họ.

SOLIDWORKS Student Edition

SOLIDWORKS Education Edition cho sinh viên và giảng viên có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng - bồi dưỡng những ý tưởng mới, giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm và đổi mới. Công cụ giảng dạy phát triển kỹ thuật và CAD mở rộng này có phần mềm 3D cộng với một chương trình giảng dạy rộng lớn và các khóa học tương tác.

Với các kỹ năng SOLIDWORKS, sinh viên có lợi thế rõ ràng trong các thị trường công việc thiết kế kỹ thuật và công nghiệp. Phiên bản dành cho sinh viên SOLIDWORKS dễ sử dụng cho phép sinh viên nâng cao kỹ năng của họ bên ngoài lớp học khi họ học cách thiết kế các sản phẩm tốt hơn.

 

SOLIDWORKS Student Edition
SOLIDWORKS Student Edition

SOLIDWORKS Education Edition

Với phần mềm cộng với một chương trình học đầy đủ và các khóa học tương tác, SOLIDWORKS Education Edition là tài nguyên bao gồm toàn bộ cho việc dạy CAD cơ khí 3D, CAD điện, xác thực thiết kế (FEA / CFD) và giao tiếp.

SOLIDWORKS Education Edition cho sinh viên và giảng viên có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng - bồi dưỡng những ý tưởng mới, giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm và đổi mới. Công cụ giảng dạy phát triển kỹ thuật và CAD mở rộng này có phần mềm 3D cộng với một chương trình giảng dạy rộng lớn và các khóa học tương tác.

SOLIDWORKS Education Edition
SOLIDWORKS Education Edition

SOLIDWORKS Research Edition

SOLIDWORKS Research Edition
Với SOLIDWORKS Research license, bạn có quyền truy cập vào các công nghệ mới nhất về kỹ thuật và khoa học và giao tiếp với những người dùng khác trên toàn thế giới. 

The Research License tuân theo thỏa thuận cấp phép thương mại SOLIDWORKS, cho phép các nhà nghiên cứu phát triển khả năng của họ với nền tảng linh hoạt nhất của ngành. Phần mềm Giấy phép Nghiên cứu SOLIDWORKS tuân theo cùng một lịch phát hành như phiên bản thương mại của SOLIDWORKS, giữ cho các công cụ và thiết kế của bạn luôn được cập nhật. Nếu nghiên cứu của bạn liên quan đến: Phát triển tài sản trí tuệ Đăng ký bằng sáng chế Hoặc xuất bản kết quả từ các dự án được tài trợ từ bên ngoài hoặc bên ngoài Sau đó, giấy phép nghiên cứu SOLIDWORKS là công cụ phù hợp với bạn. Bộ sản phẩm này hỗ trợ giúp bạn đạt được mục tiêu nghiên cứu của mình nhanh hơn.

SOLIDWORKS Research Edition
Giới thiệu
Giới thiệu
Hình ảnh của chúng tôi
Xem thêm
Facebook
02838220590