SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

SOLIDWORKS PDM

Quản lý dữ liệu thiết kế và quy trình làm việc của bạn
SOLIDWORKS Product Data Management (PDM) quản lý và đồng bộ hóa dữ liệu thiết kế của bạn trên toàn bộ doanh nghiệp của bạn với một giải pháp đơn lẻ, dễ triển khai được tích hợp chặt chẽ với tất cả các ứng dụng SOLIDWORKS.

Quản lý các tệp dữ liệu và tài liệu của bạn để tối đa hóa năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm. SOLIDWORKS PDM cho phép các nhóm lưu trữ và lập chỉ mục dữ liệu thiết kế một cách an toàn để truy xuất nhanh, loại bỏ các lo ngại về kiểm soát phiên bản và mất dữ liệu và cộng tác trên các thiết kế ở nhiều vị trí.

SOLIDWORKS PDM  bao gồm : SOLIDWORKS PDM StandardSOLIDWORKS PDM Professional và SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS PDM Standard

Dễ dàng quản lý dữ liệu SOLIDWORKS trong môi trường  làm việc nhóm . 

SOLIDWORKS PDM Standard, được cung cấp bởi Microsoft® SQL Server Express và được nhúng hoàn toàn vào SOLIDWORKS 3D CAD và Windows Explorer, cung cấp một bộ công cụ cấu hình trực quan để quản lý các tệp SOLIDWORKS của bạn.

SOLIDWORKS PDM Standard là giải pháp quản lý dữ liệu mới cho các môi trường nhóm làm việc nhỏ hơn ở một vị trí địa lý. Đi kèm với SOLIDWORKS Professional và SOLIDWORKS Premium. SOLIDWORKS PDM Standard giúp người dùng SOLIDWORKS và DraftSight dễ dàng và hiệu quả tổ chức và quản lý dữ liệu của họ. SOLIDWORKS PDM Standard có thể dễ dàng nâng cấp lên SOLIDWORKS PDM Professional nếu và khi cần thay đổi. 

SOLIDWORKS PDM Standard
SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional, được hỗ trợ bởi Microsoft SQL Server Standard mở rộng khả năng của SOLIDWORKS PDM Standard để cho phép toàn bộ doanh nghiệp của bạn dễ dàng chia sẻ dữ liệu và cộng tác trên thiết kế.

Bằng cách tận dụng hệ thống an toàn, bạn có thể mở rộng quyền truy cập vào môi trường thiết kế 3D và các tệp được liên kết, cho tất cả người tham gia từ kỹ thuật thông qua sản xuất. Điều này cho phép mọi người tham gia vào các dự án của bạn chia sẻ thông tin và cộng tác trên thiết kế, đồng thời tự động bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn với phiên bản tự động và hệ thống kiểm soát sửa đổi.

SOLIDWORKS PDM Professional
SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Manage

SOLIDWORKS Manage cung cấp một bộ công cụ quản lý dữ liệu nâng cao độc đáo. Điều này được thực hiện bằng cách tận dụng khả năng quản lý tệp và dễ sử dụng SOLIDWORKS PDM Professional và thêm khả năng quản lý dự án, quy trình và mục mạnh mẽ .

Với SOLIDWORKS Manage , các tổ chức hiện có thể lập kế hoạch từng giai đoạn của một dự án, phân công tài nguyên và nhiệm vụ, và đính kèm tài liệu được yêu cầu trong cùng một hệ sinh thái được sử dụng để thiết kế. Khi người dùng hoàn thành nhiệm vụ của mình, tiến trình dự án sẽ tự động được cập nhật. Và, người quản lý dự án có thể tận dụng khả năng bảng điều khiển mạnh mẽ để xem thông tin quan trọng trong một giao diện đơn giản, dễ hiểu.

SOLIDWORKS PDM Manage
Giới thiệu
Giới thiệu
Hình ảnh của chúng tôi
Xem thêm
Facebook
02838220590