SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

Khóa Học

CÁC KHÓA HỌC SOLIDWORKS

Các khóa học đào tạo SolidWorks của Tân Đức tập trung vào các kỹ năng cơ bản và khái niệm quan trọng để đảm bảo bạn sẽ ứng dụng SolidWorks một cách tốt nhất để tăng hiệu quả công việc.

Lên kế hoạch cho việc nâng cao khả năng SolidWorks của bạn bằng cách tham khảo những lớp học SolidWorks tại TDT bao gồm: SolidWorks, SolidWorks Simulation, SolidWorks PDM, và SolidWorks Composer
 

Khóa học SOLIDWORKS

Phần mềm SOLIDWORKS Premium tích hợp công cụ thiết kế 3D mạnh mẽ, đầy đủ tính năng, công cụ quản lý dữ liệu sản phẩm, truyền thông thiết kế, mô phỏng chuyển động và công cụ đánh giá thiết kế, tính năng thiết kế hệ thống ống, thủy lực khí nén tiên tiến, khả năng thiết kế ngược, và nhiều tính năng mạnh mẽ khác

Khóa học SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation phần mềm mô phỏng mạnh mẽ, trực quan, dễ sử dụng được chạy trong môi trường SOLIDWORKS®.

Khóa học SOLIDWORKS Workgroup PDM

Tìm hiểu về cách sử dụng và quản trị phần mềm SOLIDWORKS Workgroup PDM.

Khóa học SOLIDWORKS Enterprise PDM

Tìm hiểu về cách sử dụng và quản trị phần mềm SOLIDWORKS Enterprise PDM.

Khóa học SOLIDWORKS Composer

Tìm hiểu làm thế nào để sử dụng SOLIDWORKS Composer để xuất bản vẽ 2D và 3D từ dữ liệu CAD hiện có.

Giới thiệu
Giới thiệu
Hình ảnh của chúng tôi
Xem thêm
Facebook
02838220590