SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

SOLIDWORKS SIMULATION

Với các giải pháp mô phỏng SOLIDWORKS mạnh mẽ và trực quan, các kỹ sư sản phẩm hầu như có thể thử nghiệm những ý tưởng mới, đánh giá hiệu suất nhanh chóng, nâng cao chất lượng và có kiến thức về đổi mới sản phẩm.

Mô phỏng, tính toán sức bền nguyên liệu dùng sản xuất sản phẩm trong các điều kiện khác nhau, giúp hạn chế sai sót, kiểm soát sức bền của sản phẩm và các chỉ tiêu khác trước khi đưa sản phẩm vào sản xuất, tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất, kiểm tra mẫu.......

SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS Simulation là danh mục các công cụ phân tích cấu trúc dễ sử dụng sử dụng phương pháp Phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để dự đoán hành vi vật lý thực tế của sản phẩm bằng cách thử nghiệm hầu hết các mô hình CAD.Bao gồm các công cụ bổ sung để mô phỏng phản ứng phi tuyến và động học, tải trọng động, và các vật liệu composite.

Các gói sản phẩm bao gồm: SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional, SOLIDWORKS Simulation Premium.

 

SOLIDWORKS SIMULATION
SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION

Mô phỏng hiệu quả dòng chảy, truyền nhiệt, và các lực lưu chất quan trọng ảnh hưởng đến thiết kế của bạn một cách thành công với SOLIDWORKS Flow Simulation. Thúc đẩy bởi mục tiêu kỹ thuật, SOLIDWORKS Flow Simulation giải quyết các bài toàn phức tạp của động lực học chất lỏng (CFD) và cho phép các kỹ sư sử dụng các kết quả CFD để tạo ra các quyết định kỹ thuật song song với quá trình thiết kế.

Các gói sản phẩm bao gồm: HVAC Module, Electronics Cooling Module

 

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION
SOLIDWORKS FLOW SIMULATION

SOLIDWORKS PLASTICS

SOLIDWORKS Plastics:
Dự đoán và tránh khuyết tật sản xuất trong giai đoạn sớm nhất của chi tiết nhựa và thiết kế khuôn phun ép sử dụng gói phần mềm mô phỏng SOLIDWORKS Plastics. Các công ty có bộ phận thiết kế chi tiết nhựa hoặc khuôn nhựa có thể cải thiện chất lượng, loại bỏ chi phí tốn kém khi làm lại khuôn, và giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Các gói sản phẩm bao gồm: SOLIDWORKS Pastics Standard, SOLIDWORKS Plastics Professional, SOLIDWORKS Plastics Premium.

 

SOLIDWORKS PLASTICS
SOLIDWORKS PLASTICS

SOLIDWORKS SUSTAINABILITY

SOLIDWORKS Sustainability:
Tiến hành đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) dựa trên các bộ phận hoặc cụm lắp ghép trực tiếp trong cửa sổ thiết kế SOLIDWORKS 3D. Tìm kiếm, so sánh các vật liệu có thể thay thế, đánh giá thời gian ảnh hưởng của chúng như thế nào đến tác động môi trường, và dễ dàng tạo tài liệu cho các tìm kiếm của bạn.

 

SOLIDWORKS SUSTAINABILITY
SOLIDWORKS SUSTAINABILITY
Giới thiệu
Giới thiệu
Hình ảnh của chúng tôi
Xem thêm
Facebook
02838220590