SolidWorks Tân Đức+84-028-38220590
SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

Cài đặt

HƯỚNG DẪN ACTIVATE SOLIDWORKS LICENSE (STANDALONE) TRÊN MÁY MỚI
25/04/2019

HƯỚNG DẪN ACTIVATE SOLIDWORKS LICENSE (STANDALONE) TRÊN MÁY MỚI

 

Chi tiết
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD – INSTALL SOLIDWORKS
25/04/2019

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD – INSTALL SOLIDWORKS  

Chi tiết
HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN SOLIDWORKS CUSTOMER
25/04/2019

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN SOLIDWORKS CUSTOMER

Chi tiết
CÀI ĐẶT NETWORK
25/05/2018

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SOLIDWORKS NETWORK LICENSING

Chi tiết
CÀI ĐẶT STANDALONE
25/05/2018

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SOLIDWORKS STANDALONE LICENSING

 

 

Chi tiết
Giới thiệu
Giới thiệu

Năm 2004 Tân Đức TDT ký kết là đại lý chính thức ủy quyền phân phối phần mềm SolidWorks đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời cũng là Trung tâm đào tạo ủy quyền SolidWorks chính thức duy nhất tại Việt Nam.

Facebook
Facebook Messenger