SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

Chính sách license

License SolidWorks được quản lý theo dạng dãy số key.

Giấy phép license tích hợp 2 phần gồm: License & Subscription

License: Giấy phép bản quyền là vĩnh viễn
Subscription: (Duy trì dịch vụ bảo trì hàng năm) Có giá trị một năm, bắt buộc mua năm đầu tiên và tùy chọn mua ở những năm tiếp theo. 
Giá trị subscription bao gồm:

  • MIỄN PHÍ nâng cấp version mới trong vòng 1 năm
  • Hỗ trợ sử dụng phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7: qua email, điện thoại, phone, fax trong quá trình sử dụng
  • Hỗ trợ cài đặt và kích hoạt license khi máy tính gặp sự cố, cập nhật tính năng mới
  • Tham gia dùng thử phiên bản thử nghiệm khi có phiên bản mới
  • Tham gia hội thảo online do hãng tổ chức
  • Toàn quyền truy cập Customer Portal tải tài liệu về kỹ thuật
  • Miễn phí thi chứng chỉ CSWP có giá trị quốc tế

Hình thức cấp giấy phép license: có 2 hình thức: Stand-alone & Network
Stand-alone: (giấy phép độc lập) 1 license cài và sử dụng trên 1 máy tính, có thể chuyển license qua máy khác
Network: (giấy phép mạng)

  • Mua license độc lập
  • Mua thêm phí SolidWorks Network Installation Fee: license cài trên server và cấp quyền truy cập cho máy client sử dụng, cài được trên nhiều máy nhưng cùng 1 thời điểm chỉ sử dụng bằng số licence stand-alone đã mua.
  • Phí này chỉ mua 1 lần duy nhất cho 1 server. Sau này mua thêm thì chỉ cần mua thêm license độc lập và gắn vào network. Ví dụ giấy phép mạng: mua 2 licenses SolidWorks + Network Installation Free thì có thể cài licence trên tất cả máy tính, nhưng cùng 1 thời điểm chỉ có 2 máy sử dụng. Yêu cầu có mạng nội bộ.
Giới thiệu
Giới thiệu
Hình ảnh của chúng tôi
Xem thêm
Facebook
02838220590