SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

3DEXPERIENCE WORKS

 

3DEXPERIENCE WORKS  là một danh mục các giải pháp mạnh mẽ  kết hợp với tính dễ sử dụng của SOLIDWORKS dựa trên sức mạnh và chiều sâu của nền tảng 3DEXPERIENCE.

Với 3DEXPERIENCE WORKS, các nhóm của bạn có quyền truy cập vào các khả năng mạnh mẽ về thiết kế (SOLIDWORKS), mô phỏng (SIMULIAWORKS), sản xuất (DELMIAWORKS) và quản lý dữ liệu sản phẩm và vòng đời (ENOVIAWORKS) trên đám mây.  3DEXPERIENCE WORKS cho phép bạn mở rộng khả năng phát triển sản phẩm của mình và giải quyết các vấn đề mới nhanh hơn.

3DEXPERIENCE WORKS cung cấp các giải pháp phần mềm cho mọi chức năng trong công ty của bạn, từ kỹ thuật, cộng tác đến tiếp thị và  bán hàng.

 

 

 

 

3D Creator (xDesign)

  • Với 3D Creator, giải quyết các vấn đề mới với giải pháp mô hình 3D dựa trên đám mây chạy trên nền tảng 3DEXPERIENCE® và hoạt động trơn tru với SOLIDWORKS®. Dễ dàng và nhanh chóng tạo, xem xét và đánh giá các mô hình khái niệm và chi tiết 3D với 3D Creator (bao gồm ứng dụng xDesign). Hợp tác chặt chẽ và sử dụng các giải pháp phối hợp liền mạch trên nền tảng để thiết kế, mô phỏng và sản xuất các sản phẩm của bạn và quản lý dữ liệu sản phẩm và vòng đời của bạn 1 cách thống nhất.
  • Đẩy nhanh quá trình thiết kế-sản xuất của bạn với các luồng công việc linh hoạt và cộng tác trong thời gian thực, giúp tổ chức của bạn cung cấp các sản phẩm sáng tạo để thị trường nhanh hơn. Xem thêm...
 

3D Sculptor (xShape)

  • 3D Sculptor (xShape) là một giải pháp mô hình phân khu 3D dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE, cho phép các nhà thiết kế công nghiệp, kỹ sư và nghệ sĩ tạo ra các mô hình hữu cơ hoặc bề mặt phức tạp nhanh hơn và dễ dàng hơn các công cụ tham số truyền thống
  • Dễ dàng và nhanh chóng tạo, xem xét và đánh giá các hình dạng hữu cơ và bề mặt với 3D Sculptor (xShape). 3D Sculptor sử dụng các giải pháp phối hợp liền mạch trên nền tảng để thiết kế, mô phỏng và sản xuất các sản phẩm của bạn và quản lý dữ liệu sản phẩm và vòng đời của bạn.

 Xem thêm... 

 

Sản phẩm 3DEXPERIENCE platform liên quan

Giới thiệu
Giới thiệu
Hình ảnh của chúng tôi
Xem thêm
Facebook
02838220590