SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

SOLIDWORKS Standard

 

SOLIDWORKS  Standard mang đến khả năng thiết kế 3D mạnh mẽ, hiệu năng và tính dễ sử dụng. Bạn không chỉ có thể tạo các chi tiết, bộ phận và bản vẽ chi tiết , mà bạn có thể truy cập tất cả các công cụ cần thiết để tạo ra các bề mặt phức tạp, các mẫu phẳng kim loại tấm và các cụm kết cấu hàn. SOLIDWORKS Standard cũng bao gồm các trình thuật sĩ để tự động hóa thiết kế, thực hiện phân tích ứng suất và xác định tác động môi trường của các thành phần.

Đẩy mạnh năng suất thiết kế  với SOLIDWORKS Standard.

Phần mềm CAD 3D đơn giản, cung cấp khả năng thiết kế 3D chưa từng có, hiệu suất và tính dễ sử dụng.

 

 

Capabilities 
Phần mềm CAD 3D đơn giản, cung cấp khả năng thiết kế 3D chưa từng có, hiệu suất và tính dễ sử dụng.


 

 

 

3D Solid 
Tăng tốc thiết kế của bạn, tăng năng suất và giảm chi phí bằng mô hình 3D  với hình ảnh sống động như thật và thử nghiệm  trước khi đưa vào sản xuất.

Assembly Design
Đơn giản hóa thiết kế các cụm lớn với các công cụ dễ sử dụng để tạo, quản lý và hình dung các thiết kế lớn và phức tạp có thể chứa hơn 100.000 part.

3D Animation and Basic render  
Nhanh chóng và dễ dàng tạo ra hình ảnh và hoạt ảnh mạnh mẽ để truyền đạt ý định và chức năng thiết kế của bạn.

Phân tích thiết kế First Pass 
Xác minh hoạt động và hiệu suất trong khi tạo thiết kế của bạn với các công cụ phân tích và mô phỏng hướng dẫn tích hợp đầy đủ.

Interference Check 
Xác minh rằng các bộ phận và cụm của bạn sẽ vừa khít, lắp ráp và vận hành chính xác

 
2D Drawings 
Tạo bản vẽ 2D sẵn sàng sản xuất để giao tiếp cách thiết kế và lắp ráp của bạn.

Sheet Metal Design 
Nhanh chóng và chi phí hiệu quả tạo ra một loạt các thiết kế phần kim loại tấm bằng cách sử dụng một loạt các công cụ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Weldments
Nhanh chóng tạo ra các thiết kế mối hàn và dễ dàng tạo ra các danh sách cắt và hóa đơn nguyên vật liệu để hợp lý hóa thiết kế và chế tạo các kết cấu, khung hàn.

Mold Design 
Đơn giản hóa thiết kế khuôn mẫu với thiết kế sản phẩm tích hợp đầy đủ, thiết kế khuôn mẫu và xác thực cập nhật tất cả các phần của tệp một cách tự động để cho phép thay đổi ngay trong quá trình sản xuất hoàn chỉnh.

Import / Export CAD 
Tăng tốc thiết kế, tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển và tăng năng suất bằng cách chuyển đổi dữ liệu CAD thành định dạng để đáp ứng nhu cầu thiết kế của bạn.

 

 

 

Các tính năng và lợi ích của SOLIDWORKS STANDARD

Các công cụ cần thiết mà bạn cần trong phiên bản Standard 

 

 

 

3D Parts, Assemblies and 2D Drawings

 • Xử lý tất cả các khía cạnh của mô hình 3D, mô hình lắp ráp của bạn và tạo bản vẽ sản xuất 2D với SOLIDWORKS Standard:
 • Mô hình hóa 3D - Biến các ý tưởng và khái niệm thành các mô hình 3D ảo
 • SOLIDWORKS Treehouse- Nhanh chóng bố trí cấu trúc lắp ráp thiết kế của bạn và sau đó xuất sang SOLIDWORKS để tự động tạo các tệp CAD của bạn.
 • Bản vẽ 2D -Tạo bản vẽ 2D sẵn sàng sản xuất để giao tiếp cách thiết kế và lắp ráp của bạn.
 

Manufacturing Tools

 • Kiểm tra thiết kế của bạn và xem xét khả năng sản xuất sản phẩm của bạn sớm trong quá trình phát triển, tiết kiệm thời gian và chi phí thiết kế, cải thiện năng suất và tăng tốc thời gian của bạn.
 • DFMXpress- So sánh thiết kế của bạn với các quy tắc sản xuất được tiêu chuẩn hóa để đánh giá xem thiết kế của bạn có thể được sản xuất hay không
 • Compare parts and drawings for changes- Tự động so sánh các thiết kế để hiểu ngay các khác biệt.
 • CAD Check for Parts and Tooling- Nhanh chóng hiểu được nếu các Parts của bạn có thể dễ dàng loại bỏ khỏi khuôn, đúc hoặc dụng cụ tạo hình.
 • Sheet metal bending and flat pattern- đánh giá một cách dễ dàng nếu các kim loại tấm của bạn có thể được phát triển từ công cụ Flatten.
 

Reuse Parts & Configure. 

Nhanh chóng và dễ dàng tận dụng dữ liệu kỹ thuật hiện có để tạo ra các thiết kế mới và tăng tốc độ phát triển sản phẩm mới bằng cách sử dụng phần mềm SOLIDWORKS Standard. Các công cụ tự động hóa và tái sử dụng thiết kế SOLIDWORKS bao gồm:

 • CAD Search — Tìm các mục nhanh chóng trong các thiết kế phức tạp
 • Design automation — Hợp lý hóa việc tạo các phần tương tự
 • Parts and Assembly Configuration Tạo các phiên bản thiết kế đơn giản, phức tạp hoặc tương tự

Sản phẩm SOLIDWORKS 3D liên quan

Giới thiệu
Giới thiệu
Hình ảnh của chúng tôi
Xem thêm
Facebook
02838220590