SolidWorks Tân Đức+84-028-38220590
SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

GIẢI PHÁP 3DEXPERIENCE

SOLIDWORKS trên nền tảng 3DEXPERIENCE cung cấp một kinh nghiệm thiết kế mới tập trung vào việc tạo điều kiện cho người sử dụng tạo ra các sản phẩm sáng tạo trong một môi trường được kết nối và hợp tác. Các giải pháp SOLIDWORKS Conceptual DesignSOLIDWORKS Industrial Design giúp bạn dễ dàng phát triển, xem xét, và đánh giá lựa chọn các ý tưởng thiết kế và hình dáng cơ khí trước khi thiết kế chi tiết và sản xuất.

Người dùng và không dùng CAD như nhau, bao gồm cả giám đốc điều hành, lãnh đạo đội ngũ thiết kế và quản lý dự án có thể chia sẻ thông tin, tham gia vào quá trình thiết kế, và các dữ liệu tổng hợp một cách dễ dàng từ bất kỳ nguồn nào, giúp cho các quyết định thiết kế nhanh hơn, từ bất cứ nơi nào, trên bất kỳ thiết bị. Đối với các chuyên gia thiết kế, những người muốn khởi tạo và cộng tác mà không bí các ràng buộc, giải pháp SOLIDWORKS trên nền tảng 3DEXPERIENCE cung cấp một giải pháp, môi trường mô hình mạnh mẽ tập trung vào bốn yếu tố quan trọng của thiết kế ý tưởng:

CONCEPTUAL Nhanh chóng khởi tạo và phát triển ý tưởng theo cách bạn muốn mà không có bất kỳ rào cản thiết kế nào,tự động lưu giữ các ý tưởng của bạn để sử dụng bất cứ lúc nào trong tương lai. 

INSTINCTIVE Thiết kế theo cách bạn nghĩ một cách nhanh chóng, công cụ thiết kế bản năng trong môi trường thiết kế mô hình phi cấu trúc với các chỉnh sửa trực tiếp.

SOCIAL Sử dụng các công cụ hợp tác xã hội quen thuộc trong một môi trường tương tác để khai thác trí tuệ tập thể của công ty, khách hàng, và các nhà cung cấp.

CONNECTED Tăng cường sự hợp tác, tự động sao lưu thiết kế để dữ liệu được lưu giữ an toàn, cập nhật dữ liệu, và có thể truy cập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. 

 

Giới thiệu
Giới thiệu

Năm 2004 Tân Đức TDT ký kết là đại lý chính thức ủy quyền phân phối phần mềm SolidWorks đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời cũng là Trung tâm đào tạo ủy quyền SolidWorks chính thức duy nhất tại Việt Nam.

Facebook
Facebook Messenger